Putování kolem Ježova
22. listopadu 2022 Naše články

Putování kolem Ježova

V sobotu 15. října jsme se vydali na Putování kolem Ježova. 

Deštivé a sychravé počasí přímo vybízelo k tomu, aby člověk zasedl doma u kamen, což také asi někteří udělali. Skalní příznivce našich pochodů však počasí neodradilo. Sešli jsme se dospělí, děti i senioři, sice v menším počtu, přesto nás bylo kolem třiceti.

Ráno jsme v kostele sv. Lucie v Ježově prožili společně mši svatou, kterou celebroval P. Max. Kostel v Ježově je totiž jedním z kostelů, který patří pod jeho správu, a tak nám po mši přiblížil jeho historii. Nyní je to největší kostel keblovské farnosti a v 50. letech zde působil P. Toufar. Než byla napuštěna přehrada Želivka, patřil tento kostel pod farnost Zahrádka. Zajímavostí také například je, že farnost zde patří pod arcibiskupství pražské, avšak nachází se již v kraji Vysočina.

Z Ježova jsme začali náš pochod cestou do nedaleké vesničky Vranice, kde nás čekalo první zastavení u kapličky, modlitba prvního tajemství radostného růžence, ale také káva, čaj a výborné buchty, caletky a jednohubky, které napekly a připravily některé poutnice. Po svačince jsme se vydali krásnou podzimní a místy deštivou krajinou dále kolem Šálkova mlýna do Blažejovic, cyklostezkou do Rachyně a dále po mostě přes D1 do Hořic a zpět do Píště. V každé vesničce jsme se zastavili u malebných kapliček, kde jsme rozjímali v modlitbách jednotlivých tajemstvích růžence k Panně Marii.

Na závěr nás v Píšti, v místním kulturním domě, čekal skvělý guláš s chlebem, zbylé buchty a káva. Pochod byl asi nejkratší z těch, které jsme pořádali, ušli jsme kolem 8,5 km, ale vzhledem k počasí byl dlouhý dostatečně. Díky všem, kdo s námi došli do konce. Díky všem, kdo nám jakkoli pomohli s organizací a těšíme se na jaře na dalším putování.

pochod ježov 1a     pochod ježov 2a     pochod ježov 3a     pochod ježov 10a    pochod ježov 9a

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
E-mail: 1hyvVb2b4kvjGK7%WkvDRfb7%bzhTj