Putování okolo Radošovic se vydařilo
9. května 2022 Naše články

Putování okolo Radošovic se vydařilo

Radošovice se staly východiskem našeho jarního putování, v pořadí už 26. 

Cílem putování je společenství lidí, láska k přírodě a krajině, a také modlitba. Tím se liší poutníci od turistů a pouť od pochodu. Někteří z nás se setkávají pravidelně. Akce se konají dvakrát do roka, zjara a na podzim. Jiní se připojí jen příležitostně, třeba když se prochází jejich vesnicí.

Letošní poslední dubnová sobota nabídla krásné počasí, a tak jsme po mši v kostele sv. Víta, kterou sloužil P. Jerzy, vyrazili po místní silnici na Ctiboř. Putovalo více než šedesát lidí, od těch v kočárku až po veterány, kterým nechybí mnoho do osmdesátky. Tomu jsme také přizpůsobili tempo a nikam jsme se nehnali. V poutním kostele na Hrádku nás čekal otec Jerzy (lidově „menší Jiří“). I když většina z nás navštěvuje Hrádek po celá desetiletí, některé poklady, které nám Jerzy ukázal, jsme viděli poprvé….

V bývalé škole jsme se posílili na náročnější úsek trasy - zpět do Ctiboře, na Úlehle a do Lipin. Cesta přes lávku ke Slověnicím dělala některým trochu potíže, ale po pevné zemi se jim šlapalo lépe, i když do prudkého kopce. U kaple sv. Václava ve Slověnicích jsme pokračovali v modlitbě, stejně jako předtím v Lipinách. Sluší se dodat, že kromě kaplí na návsích jsme míjeli i několik udržovaných křížů. Potom znovu po lávce přes Chotýšanku (lidově „Chotejšku“), říčku, která je ve stínu nedaleké Blanice, ale je také krásná. Po posledním stoupání jsme se už od polní kapličky dívali na panoráma Radošovic, pro tentokrát naší vesnice zaslíbené. Tam na nás čekal guláš nebo řízky, co kdo chtěl, a milá obsluha místních farníků. Těm také, jakož i obci Radošovice patří dík za poskytnutí prostor. Kam vyrazíme na podzim? Sledujte vývěsky a zpravodaj Charity, anebo můžete přijít i s vlastním tipem.

pochod 2a     pochod 3a    pochod 5a    pochod 4a

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
E-mail: 1hyvVb2b4kvjGK7%WkvDRfb7%bzhTj