Srpnové zajímavosti nejen z Charitního „obchůdku“

Srpnové zajímavosti nejen z Charitního „obchůdku“

Tak jako v červenci i v srpnu přišla spousta extrémně teplých dní. Příjemné klima Charitního „obchůdku“ si užili nejen dárci materiální pomoci a potřební, ale také např. senioři při Vzpomínání na srpen 1968.

Účastníci této akce vzpomínali, kde byli a co dělali před 47 lety, když začala okupace Československa. Někdo se snažil dostat zpět domů z dovolené, dva přítomní dokonce z Německa, další lidé byli posláni z práce domů. Vyprávělo se i o lidech, kteří zahynuli během okupace především na silnicích při dopravních nehodách nebo provokaci. Zmiňoval se i fakt, jak byli vojáci ruské armády mladí, bloudili, … no a také na napětí a kádrové posudky, které následovaly po těchto událostech. Všem účastníkům patří velké dík za otevřené vyprávění a sdílení svých zážitků. Z akce vznikla nahrávka, která bude jistě obohacením pro další generace posluchačů.

V Poliklinice Vlašim, kde má zázemí i Farní charita, probíhaly rozsáhlé stavební úpravy (výměna oken a celkové zateplení), podmínky byly poměrně složité, dotýkaly se také orientace příchozích v budově. S ohledem na horka probíhala práce v Charitě často s otevřenými dveřmi do chodby, lidé se na nás neváhali obracet o pomoc i s věcmi, které zdánlivě nesouvisí s naší prací (kde najdou nějakého lékaře, atd.). Vždy jsme se snažili o vstřícné přijetí a pomoc, všem příchozím i pracovníkům patří velký dík za respektování a přizpůsobení se těmto náročným pracovním podmínkám.

V sobotu 29. 8. jsme se sešli ve Farní Besídce se všemi našimi pracovníky v sociálních službách, abychom společně absolvovali školení Individuálního plánování na základě „Životního příběhu klienta“. Kromě objasnění samotného procesu IP jsme si s lektorkou Pavlou Hýblovou připomněli i spirituální potřeby našich klientů. Paní lektorka počítala s tím, že když připravuje školení pro Charitu, bude pro jeho účastníky důležitý i kontext a vazba na křesťanství. Podobné očekávání mohou mít i naši klienti. Pracovníci Charity Vlašim by touto skutečností měli vždy respektovat, chápat duchovní potřeby lidí, kterým služby poskytují, a při své práci se vždy snažit těmto potřebám klientů vycházet vstříc. Děkujeme především paní lektorce za krásné, praktické školení, které jsme zrealizovali díky Úřadu práce, Evropské unii a projektu Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II. Budeme se snažit získané znalosti přenést do praxe a využít k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb.

Ještě  se podělíme o informaci, že na činnost našich služeb (Občanské poradny Vlašim) poputují po úhradě nezbytných nákladů Charitního „obchůdku“ také finanční dary 19 473 Kč, které se drží již několik měsíců v krásných výšinách. Děkujeme! Ty, kteří by chtěli vědět o našich službách více, srdečně zveme na připravované akce.

Související akce

Oslava Dne Charity (25. 9. 2015, 17:00 — 25. 9. 2015, 22:00)
Komu pomáhám a kdo pomáhá mě? (1. 10. 2015, 16:00 — 1. 10. 2015, 17:30)
3. ročník Národní potravinové sbírky (21. 11. 2015 — 21. 11. 2015)

Související galerie

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.