Ve svých 25 letech se chce FCH Vlašim pokusit o nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra
4. července 2017 Naše články

Ve svých 25 letech se chce FCH Vlašim pokusit o nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra

Farní charita Vlašim obdržela 28. 6. 2017 oznámení o schválení konání veřejné sbírky za účelem: „Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení.“ Sbírka je konána na území České republiky od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou. Může být uskutečněna vložením, či zasláním peněz na zvláštní bankovní účet č. 4854305359/0800 založený u České spořitelny. Dále je schváleno použití pokladniček, dárcovské textové zprávy nebo složením hotovosti do pokladny zřízené Farní charitou Vlašim. Co nás k tomu vede? Čtěte více.

Farní charita Vlašim oslavila v roce 2017 25 let svého fungování. Charitní kanceláře i sociální a zdravotní služby jsou dosud roztroušeny hned ve třech patrech vlašimské polikliniky. V Besídce u kostela Sv. Jiljí se schází Klub seniorů při FCH Vlašim a je zde uskladněna část rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Málo kdo si všechny služby spojuje a vidí za nimi jednu organizaci, jejíž služby se mohou doplňovat. Také pro pracovníky je vzájemná komunikace složitější než by tomu bylo, kdyby se potkávali v jedné společné budově.

Je tedy na čase pokusit se vybudovat společné zázemí a efektivně provázat poskytované služby v Charitním komunitním centru. Věříme, že veřejná sbírka je dobrým krokem. Záměr vybudování komunitního centra byl prezentován na nádvoří Vlašimského zámku při předvánočním Živém Betlému, dále pak při Malostranském literárním čtení v Praze, na Vlašimských Májových slavnostech nebo Benefičním koncertě skupiny Spirituál kvintet. Podpořen bude také výtěžkem Tříkrálové sbírky 2018 v Arcibiskupství pražském.

Kromě shánění finančních prostředků, hledáme ve Vlašimi vhodnou nemovitost. Čtěte např. v tomto článku.

Předem děkujeme všem, kteří se nás rozhodnou ve naší veřejné sbírce podpořit.