Výtvarná soutěž a výstava
12. května 2022 Naše články

Výtvarná soutěž a výstava

Výtvarná soutěž a výstava Tříkrálové pomáhání, tentokrát na téma: Jak by mohla Charita Vlašim oslavit své 30. narozeniny?

Do pátku 8. 4. nám děti, ale i dospělí mohli namalovat a doručit do soutěže Tříkrálové pomáhání své výtvarné dílo. Ve třech věkových kategoriích přišlo celkem 65 prací. Moc děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili - především dětem z MŠ Trhový Štěpánov, ZŠ Vorlina, Montessori oddělení MŠ Vorlina a ZŠ Sídliště, ale i jedné seniorce z Vlašimi.

Ve výtvarných dílech se objevovalo také aktuální téma války na Ukrajině. Jsme moc rádi, že si i děti spojují práci Charity s pomocí. Kromě dortů, balónků a radosti, které k oslavě patří, malovaly děti také lidi, spolu s kterými může Charita Vlašim své 30. narozeniny slavit a bez nichž bychom se neobešli. Oslava proběhla ve čtvrtek 28. 4. v Komunitním centru Zahrada - její součástí byla výstava všech došlých prací. Výstavu si prohlédli návštěvníci také během Májových slavností.

Komise seniorek z klubu seniorů a trénování paměti měla opět nelehký úkol, nicméně v každé kategorii vybrala tři nejlepší díla, jejichž autoři dostanou věcné ceny. V prostřední kategorii dětí od 7 do 10 let jsme se rozhodli udělit ještě jedno čestné uznání. Výhercům gratulujeme a všem autorům i učitelům ze srdce děkujeme za jejich zájem a čas, který nám takto věnovali.

Ing. Dana Kucharčíková DiS.

sociální pracovník
Tel.: 733 143 857 E-mail: %hpsR-da_knm5fda67c-T65j4mnF2Zia85pJ