Workshop na téma „Kde čerpat sílu, když chci pomáhat druhým?“
14. července 2021 Naše články

Workshop na téma „Kde čerpat sílu, když chci pomáhat druhým?“

Ve čtvrtek 23. června 2021 se v charitní klubovně uskutečnil další workshop z projektu „Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům“ na téma „Kde čerpat sílu, když chci pomáhat druhým?“.  

S daným tématem neformální pečující blíže seznámil P. kpt. Mgr. Jan Böhm. Syndrom vyhoření přichází postupně a lidé, kteří dlouhodobě pečují o své blízké doma jsou tímto syndromem ohroženi. Jedinou cestou, jak mu předejít, je naučit se o sebe lépe starat, vědomě se zastavovat a vyhodnocovat stav svých sil. Přednášející pečujícím nastínil, kde mohou hledat zdroje, které jim pomohou energii doplnit.

Neformální pečovatelé ocenili zajímavé tipy a rady, které jim v běžném životě pomohou načerpat sílu a sníží tím u sebe riziko vyhoření.

Mgr. Dagmar Dufková

sociální pracovník
Tel.: 730 549 338 E-mail: Znsu5f54Z8twRb4WH-uk87j7cenCZ_29g