Dobrovolnictví

Dobrovolníci jsou stateční lidé, kteří ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu a ke všem svým povinnostem věnují svůj volný čas potřebným lidem.

Dobrovolníci v jednotlivých charitních projektech pomáhají:

  • maminkám s dětmi
  • větším dětem
  • zdravotně postiženým spoluobčanům
  • seniorům
  • lidem, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci
  • nebo se zajišťováním některých mimořádných činností, do kterých je třeba zapojit velké množství lidí jako jsou sbírky (např. Národní potravinová sbírka), živelné pohromy, benefiční akce atd.

Na oplátku mohou získat nové poznatky a dovednosti, dobrý pocit, praxi při práci s lidmi a další.

Pokud byste se chtěli stát naším dobrovolníkem, neváhejte nás prosím kontaktovat. Rádi Vám poskytneme více informací.