Asistovat znamená podporovat a pomáhat - osobně potřebné osobě

Asistovat znamená podporovat a pomáhat - osobně potřebné osobě

Když se zeptáte svých blízkých, kde by chtěli strávit své stáří či dobu, kdy nebudou v plné „síle“, mnoho jich odpoví, že v domácím prostředí, kde se cítí dobře. Bohužel v dnešní době, tak před členy mnoha rodin stojí otázka, jak to zařídit. Mnoho „mladých“ je v produktivním věku a bojí se opustit svou práci, kvůli tomu, aby pečovali o své blízké. Čtěte více.

 

Dobrým kompromisem v takových situacích je osobní asistence, která je jednou z terénních služeb, které poskytuje také např. Farní charita Vlašim.

Není to však služba určená pouze seniorům. Osobní asistence je poskytována lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, případně zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje právě pomoc jiné osoby. Tato služba je poskytována člověku v jeho přirozeném prostředí (tj. nejčastěji doma), případně v místě jeho pobytu a při činnostech, s kterými člověk potřebuje dopomoci.

Osobní asistent by neměl být narušitelem soukromí, ale měl by se stát člověku partnerem v oblastech, které již člověk nezvládá sám.

S čím Vám mohou osobní asistenti pomoci?

  • Pomohou Vám zvládat běžné denní úkony a aktivity – např. pomohou s oblékáním, hygienou, přípravou jídla, péčí o domácnost, dojdou s Vámi na nákup, úřad, …

  • Doprovodí Vás na procházce, pomohou s procvičováním fyzických i psychických schopností, zahrají si s Vámi společenskou hru, popovídá si s Vámi, …

  • Pomohou v situaci, kdy pečující osoba potřebuje načerpat nové síly, vyřídit si návštěvy u lékaře, ….

Jak je tato služba hrazená? Osobní asistence je jednou ze sociálních služeb, které nejsou přímo hrazené státem. Osobní asistenci si hradí uživatel služby podle skutečně spotřebovaného času např. z příspěvku na péči. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. O příspěvek na péči je možné zažádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

 

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.