Pravidla poskytování materiální pomoci

Pravidla poskytování materiální pomoci

Upřesňujeme podmínky poskytování materiální pomoci. Naše materiální pomoc není nároková, rozhodli jsme se ji poskytovat jako doplněk k Odbornému sociálnímu poradenství. Víme, že se člověk může ze dne na den dostat do situace, kdy nemá žádné prostředky na jídlo, ošacení nebo zařízení vlastního bydlení.

Chceme pomáhat lidem, kteří začínají řešit svou akutní krizovou situaci, teprve si vyřizují dávky nebo bez vlastního přičinění vypadli ze sociálního systému. Budeme proto podporovat pouze žadatele, kteří spolupracují na řešení své mimořádně nepříznivé sociální situace se sociální pracovnicí Občanské poradny a učiní potřebné kroky k získání materiální pomoci (dle dohodnutých pravidel – v době k tomuto účelu určené).

Potraviny i další materiál složitě sháníme od dárců, prostřednictvím Potravinové banky, atd. Abychom mohli pomáhat skutečně potřebným, musíme zabránit neefektivnímu poskytování materiální pomoci lidem, kteří spoléhají na to, že jim vždycky někdo pomůže a sami pro to „nic“ nedělají. Pro nás všechny platí: „Bez práce nejsou koláče“ a mělo by to platit i pro žadatele o materiální pomoc.

Ne všechny lidi, kteří k nám přichází, dobře známe. V rozhodování o materiální pomoci proto budeme více spolupracovat se Sociálně - zdravotním odborem města, Úřadem práce i dalšími organizacemi a poskytovateli sociálních služeb. Věříme, že takto dokážeme lépe pomáhat potřebným i společnosti.

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.