Svépomocná skupina

Setkání při kávě pro pečující osoby

EU - OP ZaměstnanostMAS Blaník

Charita Vlašim rozšiřuje nabídku pomoci pečujícím rodinám, které prochází náročnou a vyčerpávající péčí o svého blízkého. V rámci projektu Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům nabízíme možnost pravidelně se scházet. Smyslem setkání je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení radostí i trápení při péči o svého blízkého - v rámci svépomocné skupiny. Zároveň budete mít možnost poradit se s odborníky v oblasti práva,  fyzioterapie, psychologie, psychiatrie, sociální, zdravotní a duchovní péče.

Setkání budou probíhat v charitní klubovně každý 2. čtvrtek v měsíci od 14:00 hodin.

Hodnotová orientace

Bližší informace: Mgr. Dagmar Dufková