FCH Vlašim v Benešově

FCH Vlašim v Benešově

FCH Vlašim si pronajala nové prostory v Areálu V Lázních, na adrese Pražská 126, Benešov. Do jedné ze dvou místností se v září přestěhovalo zázemí Domácí zdravotní péče (DZP). V druhé místnosti otvírá dnes Charita veřejnosti Místo vzájemné materiální pomoci – tzv. Charitní „šatník“. Více podrobností se dočtete po rozkliknutí.

IMG_7570FCH Vlašim působí v Benešově od roku 2008, začala poskytováním Domácí zdravotní péče, která se za devět let rozrostla. „Do maličkaté místnůstky na Červených vršcích už jsme se bohužel nevešly, byl problém při sházení se v týmu, uskladnění zdravotní dokumentace, potřebného materiálu, pomůcek a vybavení“, říká vrchní sestra DZP Martina Svitáková. Teď mají zdravotní sestry lépe vyhovující prostory. Zachovalý nábytek, kterým je celá místnost vybavena darovala Komerční Banka Benešov, které patří velké dík.

Protože byla v několika posledních letech v Benešově poptávka také po terénních sociálních službách (především Osobní asistenci), funguje tady také tým pracovníků v sociálních službách, který má zázemí a vedoucí/ho ve Vlašimi.

Co se týká poskytování materiální pomoci – lidé z Benešova si pro ni v případě potřeby jezdili do Vlašimi. Jak říká ředitelka FCH Vlašim Daniela Laloučková: „V Benešově dosud nikdo tímto způsobem materiální pomoc neposkytuje, jednali jsme s Farní charitou Benešov, městem Benešov a domluvili jsme se, že vyhovíme potřebám lidí z Benešova, pro které bylo náročné dojíždět si pro materiální pomoc do Vlašimi a otevřeme obdobné místo také zde.“

IMG_7587Ve druhé místnosti těchto prostor tedy otvírá FCH Vlašim v pondělí 2.10.2017 veřejnosti Charitní „šatník“ - místo vzájemné materiální pomoci. Jedno místo vzájemné materiální funguje Charitě již téměř tři roky ve Vlašimi, další bude Charita provozovat v Benešově. Adekvátní materiální pomoc (především ve formě ošacení, obuvi a potravin) bude lidem v nouzi poskytována ve spolupráci se Sociálním odborem města Benešov a Občanskou poradnou Vlašim.

FCH má podporu také ze strany Úřadu práce. P. ředitelka jednala se zájemci o volná pracovní místa, která zde byla vytvořena. Dvě pracovní místa se již na základě proběhnutého výběrového řízení podařilo obsadit. Ohledně třetího půl úvazku, aby byl možný zástup, ještě jednání probíhají. Podařilo se proškolit pracovnice, které budou darované věci přijímat, přebírat, třídit, uklízet, vydávat atd. Pracovníci budou mít na starosti také evidenci materiálních i finančních darů, proto je velmi důležité získat do týmu zodpovědné a spolehlivé spolupracovníky. Aby mohl pracovník žádoucím způsobem komunikovat s dárci a klienty, musí mít také nutnou dávku komunikačních dovedností a zažitá jednotná pravidla fungování v týmu i samostatně.

DSC_2254

Charita věří, že udělá otevřením Charitního „šatníku“ radost také lidem, kteří se chtějí smysluplně zbavit oblečení a bot, které již sami nepotřebují nebo si pořídit něco potřebného a přispět na dobrou věc. Veškeré přijaté finanční dary budou použity na úhradu nákladů provozu „Charitního šatníku“ případně dalších nákladů spojených s poskytováním vzájemné materiální pomoci v Benešově.

Charitní „šatník“ - místo vzájemné materiální pomoci je malé, ale pro tento účel zatím přijatelné jak polohou, tak po finanční stránce. Otevřen bude prozatím od pondělí do pátku v časech 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00. Od listopadu, kdy by mělo proběhnout slavnostní posvěcení prostor a reflexe nové činnosti: poskytování materiální pomoci v Benešově, plánuje Charita otvírací dobu prodloužit ještě o sobotu 9:00 - 11:00. Přesné datum bude upřesněno. Věřme, že tak jako funguje Charitní „obchůdek“ - místo vzájemné materiální pomoci ve Vlašimi, bude jednoho dne fungovat i Charitní „šatník“ v Benešově. Ať se vše podaří! 

D. K.

Související akce

Slavnostní otevření Charitního šatníku v Benešově (14. 11. 2017, 10:00 — 14. 11. 2017, 11:00)
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.