Komunitní centrum Vlašim

EU+MMR

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010982
Název projektu: Komunitní centrum Vlašim
Fyzická realizace projektu: listopad 2018 – srpen 2021
Dotace: max. 7 266 369,50 Kč

Cílem projektu je odstranit nedostatek v infrastruktuře zařízení pro práci s komunitou ve městě Vlašim i celém regionu MAS Blaník. V rámci projektu bude zakoupena budova, ve které bude vybudováno Komunitní centrum Vlašim. Účelem KC je zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Výstupem projektu bude zcela nové zařízení s kvalitním vybavením pro práci s různými skupinami místní komunity a bohatým programem. V tomto zařízení vzniknou prostory, kde budou realizovány sociální, vzdělávací a volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce atd. Komunitní centrum bude poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství a sociálních služeb v ambulantní a terénní formě (zázemí pro terénní pracovníky) se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování CS. V KC budou poskytovány, resp. budou mít zázemí všechny sociální služby Charity Vlašim, a dále také navazující činnosti v oblasti pomoci sociálně vyloučeným osobám, jako je místo vzájemné potravinové a materiální pomoci (výdejna potravin, šatník), mycí centrum pro osoby bez domova, půjčovna kompenzačních pomůcek a další aktivity. Prostřednictvím koordinátora KC, kterým bude kvalifikovaný sociální pracovník, bude zajištěna kontinuální nabídka sociální práce pro obyvatele Vlašimi i okolí.

Projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím MAS Blaník.

Více informací najdete na: https://komunitnicentrumvlasim.cz/

plakát A3 - KC IROP.pdf