Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim

EU+MMR

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011836
Název projektu: Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim
Fyzická realizace projektu: červen – září 2020
Dotace: max. 570 000 Kč

Cílem projektu je nákup 2 osobních automobilů s potřebnými parametry (důraz na nízkou spotřebu, komfort a bezpečnost pracovnic v přímé péči, funkčnost v každém ročním období) pro poskytování pečovatelské služby širokému okruhu klientů na území MAS Blaník. Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím MAS Blaník.

Plakát A3 - auta CHV.pdf