Snížení energetické náročnosti budovy Komunitního centra Vlašim

EU - životní prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012321
Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy Komunitního centra Vlašim
Fyzická realizace projektu: červen 2020 – prosinec 2022
Dotace: max. 2 537 675,20 Kč

Cílem projektu je provedení opatření, která povedou k energetickým úsporám na objektu. Jedná se o zateplení obálky budovy, výměnu otvorových výplní, modernizaci zdroje vytápění a otopné soustavy a modernizaci elektroinstalace v budově.

Projekt je financován z prostředků EU.