Tříkrálová sbírka 2021

koledníci 1

Výsledky Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a okolí

Vážení a milí,

s velkou vděčností Vám oznamujeme, že do statických kasiček Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a okolí se podařilo vybrat 310 019 Kč. Velmi si vážíme Vaší štědrosti a děkujeme, že jste podpořili Tříkrálovou sbírku. Ve Vlašimi bude výtěžek použit na budování Komunitního centra. Těšíme se, že příští rok Vám králové Kašpar, Melichar a Baltazar zazpívají koledu u Vašich dveří.

 TKS 2021 vysledky Vlasim a okoli celkem     TKS 2021 výsledky obce

-----------------------------------------------------------

Vážení a milí,

v prosinci 2020 jsme Vás informovali o přípravách na Tříkrálovou sbírku 2021. Byly k dispozici tři scénáře. Věřili jsme v optimistický scénář, a tak pro Vlašim a okolní obce bylo zapečetěno celkem 85 kasiček. Bohužel z důvodu zhoršené epidemiologické situace a vyhlášeného stupně 5 nemohli Tři králové vyjít do ulic.

A proto sbírka prvně probíhala v online prostředí přes www.trikralovasbirka.cz, a to do tzv. virtuální kasičky, kde pomocí zadaného PSČ byla dárci nabídnuta nejbližší charita. V našem regionu je to Charita Vlašim. Tímto způsobem můžete letošní ročník podpořit až do 30.04.2021. Virtuální kasička nabízí dvě možnosti, jak darovat peníze: převodem na účet 66008822/0800, VS 77701943 nebo přímou platbou platební kartou.

Dle doporučení hlavního organizátora sbírky Charity ČR mohla sbírka probíhat také do sběrných "statických" kasiček. Ve Vlašimi bylo umístěno celkem 26 sběrných kasiček. Seznam dostupných míst byl pravidelně aktualizován na FB Tříkrálová sbírka Vlašim a okolí a na webu Charity Vlašim. Za umístění kasiček a podporu Tříkrálové sbírky všem velice děkujeme. V okolních obcí byly kasičky umístěny např. v kostele, na úřadě, ve školce, v obchodech. Hledali jsme různé způsoby, jak umožnit dárcům, aby mohli přispět. V některých obcí byl vedoucí skupinky po určitý čas např. u kapličky.

Z finančních prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2021 ve Vlašimi a okolí se až 65 % vrátí zpět do regionu. Záměrem Charity Vlašim je použít výtěžek sbírky na vybudování Komunitního centra v zakoupeném objektu v Tovární ulici. Více o komunitním centru se můžete dozvědět z krátkého video spotu na založeném Youtube kanále: Tříkrálová sbírka Vlašim a okolí.

Všem příznivcům, dárcům, dobrovolníkům děkujeme za pomoc, které si upřímně velice vážíme.

Budete-li chtít napsat požehnání pro rok 2021 na Vaše dveře, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 732 277 256 nebo na emailu: trikralova.sbirka@charitavlasim.cz. Rádi Vám požehnání napíšeme nebo Vám předáme svěcenou křídu.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem pevné zdraví a Boží požehnání.

Jana Srbová

-----------------------------------------------------------

Kasičky ve Vlašimi

Chcete podpořit Tříkrálovou sbírku ve Vlašimi, ale nekamarádíte s online platebními nástroji? Nevadí! Příspěvek můžete hodit do kasiček, které je pro vás připraveny na těchto místech:

 • Bez Obalu Vlašim
 • Cyklošvec
 • Česká spořitelna
 • Ekocentrum Vlašim
 • Farmářský obchod 
 • Charita Vlašim (poliklinika 4. patro)
 • Květiny Havlíček
 • Kostel sv. Jiljí
 • Lékárna Alma
 • Ovoce a zelenina Martin Musil
 • Papírnictví Jana Pessrová
 • Pekárna Benea
 • Pekařství Turek
 • Pomněnka Vlašim
 • Potraviny Flop Kolář a syn Vlašim
 • Potraviny Rekko
 • Potraviny Sídliště Vlašim, Severní
 • Potraviny Zelinger, Blanická 780
 • Restaurace Na Mlíkárně
 • Řeznictví Vávra Josef, Vlašim
 • Řeznictví Jatky Vlašim
 • Sympl Bistro & Káva ve Vlašimi
 • Továrna Vlašim, Burger, Grill, Coctails          
 • Viking Mašek

Postupně domlouváme další místa, seznam dostupných míst s kasičkami stále aktualizujeme.

-----------------------------------------------------------

KOLEDA  BUDE  ONLINE !!!

Aktuální informace k plánované Tříkrálové sbírce 2021. Dosud se předpokládalo, že bude probíhat do sběracích kasiček, jako v minulých letech. Nyní však vzhledem k celostátním opatřením nastala změna. Dne 23.12.2020 se na mimořádném jednání Rady Charity ČR projednávala forma Tříkrálové sbírky 2021 v době pandemie COVID.

Bylo dohodnuto, že pokud bude Protiepidemický systém ČR (PES) na stupni pohotovosti číslo 5, lze Tříkrálovou sbírku dělat pouze online formou. ADCH Praha připravuje vše tak, abychom mohli šířit radost a požehnání prostřednictvím koledy bezpečně. Stupeň číslo 5 bude platit od neděle 27. prosince nejméně do 10. 1. 2021.

Tříkrálová sbírka 2021 bude prvně probíhat online formou. Na tuto variantu se pamatovalo a proto je možné Tříkrálovou sbírku 2021 podpořit přes web trikralovasbirka.cz.

Zde je důležité, že po zadání názvu města, obce nebo PSČ si dárce může vybrat běžně koledující organizaci. Jinak se příspěvek dárce rozdělí mezi všechny charity v ČR.

Také je možné ve spolupráci s koledníky např. zajistit umístění zapečetěných kasiček ve veřejně přístupných prostorech apod. Ve Vlašimi bude možnost přispět do zapečetěné kasičky např. v kanceláři Charity ČR, Ekocentru, Farmářském obchůdku, Bez Obalu. O dalších veřejně dostupných místech Vás budeme průběžně informovat.

Aktuality k Tříkrálové sbírce můžete sledovat na:

-----------------------------------------------------------

PF 2021

----------------------------------------------------------

Pokyny k provádění Tříkrálové sbírky 2021

 • V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka v roce 2021 od pátku 1. ledna 2021 do neděle 24. ledna 2021. Termín sbírky byl prodloužen, ve Zpravodaji města Vlašim vyšel článek ještě s původním termínem a bez podrobností o virtuální kasičce. 
 • Ve Vlašimi a okolí budeme koledovat v případě příznivé epidemiologické situace hlavně v sobotu 09.01., 16.01. a 23.01.2021.
 • Na doporučení ADCH Praha je nutné sledovat aktuální doporučení vlády a chránit sebe i okolí:
 • Koledníci mají roušky (budou požádáni, aby si přinesli vlastní), dezinfekční gel poskytla Charita Vlašim, lahvičku s gelem naleznete v tašce pro koledníky.
 • Koledníci nevstupují přímo do domácností, úřadů, zařízení, atd.
 • Koledníkům je doporučeno mít nainstalovánu aplikaci e-rouška.
 • Hromadné akce pořádané jako poděkování koledníkům se do zlepšení celkové situace odkládají.
 • TKS 2021 proběhne i online pomocí Virtuální kasičky, která bude spuštěna nejpozději 20. prosince 2020 a uzavřena 30. dubna 2021. Virtuální kasičky dárci naleznou na webu www.trikralovasbirka.cz. Systém virtuální kasičky bude vypracován tak, aby si dárce mohl vybrat, ve kterém regionu má jeho příspěvek pomáhat. Je pochopitelné, že se na internetu každý necítí jako doma, a proto prosíme mladší generace, aby pomohly svým blízkým, kteří budou chtít přispět právě do virtuální kasičky.
 • Ve Vlašimi budou na některých vybraných veřejných místech dostupné kasičky. Místa zatím postupně domlouváme a budeme je postupně zveřejňovat (Charita Vlašim, Charitní obchůdek, Farmářský obchůdek, Bez obalu, Knihovna, papírnictví Jana Pessrová, ... )
 • Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací do Charity Vlašim, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % je zasíláno na podporu projektů v zahraničí a 5 % pokrývá režii sbírky. Z finančních prostředků získaných v TKS 2021  plánuje podpořit ADCH Praha tyto své projekty:
 • Pomoc potřebným v souvislosti s COVID 19 v pražské arcidiecézi
 • Domov seniorů sv. Václava ve  Staré Boleslavi
 • Farní charitu Kolín
 • Pomoc v Bělorusku
 • Pomoc v Albánii

Charita Vlašim plánuje využít výtěžek sbírky 2021 na rekonstrukci zakoupeného objektu v Tovární ulici, kde vznikne Komunitní centrum a zázemí pro poskytované služby Charitou Vlašim.

  • Při konání sbírky musí mít vedoucí každé skupinky občanský průkaz a průkaz vedoucího skupinky koledníků. Těmito průkazy se prokazuje, je-li to třeba. Pomocníci si připnou plechové odznaky. Průkaz prosím vyplňte a na druhé straně podepište !!!
  • Po skončení sbírky odevzdejte zapečetěné pokladničky svému místnímu koordinátorovi, nebo v pracovní den na Charitu Vlašim (4. patro budova polikliniky), případně večer paní Janě Srbové - Trocnovská 1975, Vlašim (funkční zvonek na plotě nebo volejte na mobil). Dále odevzdejte Průkazy vedoucích Tříkrálové sbírky, povolení o konání sbírky, odznaky, držák na křídu a seznam dětí, které pomáhaly. U dětí uveďte údaje o škole a třídu. Počítání sbírky se koná v úterý 26.01.2021 na MěÚ Vlašim. Pokud budete mít nějaké hezké fotografie z Vašeho koledování, můžete je zaslat na email: trikralova.sbirka@charitavlasim.cz. Fotografie rádi vystavíme na webových stránkách Charity Vlašim, případně na facebook Tříkrálová sbírka Vlašim a okolí. Jen je nutné myslet na aktuální opatření týkající se epidemiologické situace!!! (rozestupy, roušky, atd.)
 • V lednu 2020 se ve Vlašimi a okolí vybralo 539 865 Kč. Děkujeme!!!
 • Jménem Charity České republiky i Charity Vlašim popřejte dárcům požehnaný rok 2021.
 • Křídy případně samolepky K + M + B jsou svěcené. Zbylé svěcené křídy nevyhazujte do koše. 
 • Důležité informace Vám budou zaslány SMS, emailem. Dále pokud máte možnost prosím sledujte FB: Tříkrálová sbírka Vlašim, Instagram: trikralova_sbirka_vlasim a webové stránky Charity Vlašim, záložku Tříkrálové sbírky 2021:

https://vlasim.charita.cz/trikralova-sbirka/2021/

 • Sdělte nám své e-mailové adresy, zašleme Vám výsledky sbírky.

Kontakty: 

Jana Srbová - Koordinátorka Tříkrálové sbírky Vlašim a okolí: 732 277 256

trikralova.sbirka@charitavlasim.cz

Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka Charity Vlašim - 736 472 794

reditelka@charitavlsim.cz

Význam tříkrálového požehnání příbytků: (latinsky)

CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

   C (K)                 +                       M                  +                   B

KRISTUS                         PŘÍBYTEK TENTO                  AŤ ŽEHNÁ

 

Charita Vlašim Vám všem děkuje a přeje požehnané Vánoce, hodně štěstí, pevné zdraví v roce 2021.                            

------------------------------------------------------------

Vážení a milí,

každoročně Vás informujeme o blížící se Tříkrálové sbírce. Pandemie Covid 19 zasáhla i přípravy Tříkrálové sbírky.  Tradiční tříkrálové koledování Třech králů s koledou na rtech a pokladničkou před dveřmi domů a bytů je ohroženo. Přání charit napříč republikou je, aby koledníci mohli do ulic vyrazit a šířit tradiční poselství radosti, štěstí, zdraví a Božího požehnání. Neumožní-li tradiční koledování aktuální situace, zcela jistě zazní koleda alespoň prostřednictvím médií. I my pro Vás připravíme koledy online. Také získávání příspěvků by se muselo přesunout na internet do online dárcovských plateb. 

Ve hře jsou tři scénáře:

 • Optimistický počítá s klasickým tříkrálovým koledováním bez omezení - závisí na počtu dobrovolníků v roli vedoucích skupinek a Třech králů. V loňském roce nám pomáhalo více jak 300 dobrovolníků. Máte-li zájem se k nám přidat, neváhejte nás kontaktovat. Dobrovolníky uvítáme.
 • Reálnější scénář počítá s variantou s omezeným koledováním dle aktuální situace při dodržení doporučených opatření (např. roušky, rozestupy, dezinfekce, e-roušky), s koledováním ve venkovních prostorech, apod..).
 • V posledním scénáři se nekoleduje. Sbírka bude probíhat virtuálně - formou DMS a pomocí vkladů na účet. Rozhodnutí o zrušení koledování je v pravomoci ředitele ACH/DCH (u nás tj. Arcibiskupství pražské) po konzultaci s hygienickou stanicí a ředitelkou příslušné charity, u nás konkrétně s ředitelkou Charity Vlašim paní Mgr. Danielou Laloučkovou.

Aktuální informace o Tříkrálové sbírce 2021 můžete sledovat na webových stránkách Charity Vlašim, na FB profilu Tříkrálová sbírka Vlašim nebo můžete kontaktovat koordinátorku TKS pro Vlašim na e-mailu: trikralova.sbirka@charitavlasim.cz nebo na tel. 732 277 256.

Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka pořádaná Charitou ČR. Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací do Charity Vlašim. V jubilejním 20. ročníku se ve Vlašimi a širokém okolí vybralo úctyhodných 539 865 Kč. Výnosy z Tříkrálové sbírky jsou důležitou položkou v rozpočtu Charity Vlašim.

Všechny přípravy a varianty sbírky však mají jedno společné - ani tentokrát se neobejdou bez velkého počtu dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto zůstávají - hlavní je pomoc lidem v nouzi a každá koruna pomáhá.

Tříkrálová sbírka 2021 proběhne v termínu od 01.01.2021 do 24.01.2021.

Jana Srbová

Koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí

trikralova.sbirka@charitavlasim.cz

tel. číslo 732 277 256