Tříkrálová sbírka 2010

V pátek 14. 5. 2010 proběhlo setkání vedoucích skupinek Tříkrálové sbírky. Bylo to příjemné a přátelské posezení, při kterém si vedoucí koledníků předávali zkušenosti, informace a nové nápady. Milá návštěva, pan Mgr. Pavel Šimek, místoředitel Arcidiecézní charity Praha, nás seznámil s průběhem sbírky v Praze. Přispěl také zajímavým vyprávěním o sbírce ve Zruči nad Sázavou, kde pomáhali dobrovolníci z Polska, a také o  jejich vypracovaných kostýmech, které přispívaly k ozvláštnění sbírky. Bohužel se nám nepodařilo nalézt nástupce paní Slunečkové, která již delší dobu postrádá pomocníka, jemuž by mohla předat žezlo koordinátorky Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a okolí. Pokud by někdo z řad mladší generace našel potřebný čas a chuť, bude vítán.

Rozdělení financí vybraných při Tříkrálové sbírce 2010

Po uzavření Tříkrálové sbírky jsme podali návrh na vrácení části vykoledovaných peněz na financování našich projektů, a to v maximální možné výši 65 %. Tento návrh byl schválen a z vrácených peněz vybraných v Tříkrálové sbírce budeme financovat zejména náš provoz, konkrétně služby Domácí zdravotní péče a Občanská poradna. Část peněz převedeme do fondů na podporu sociálně slabých ve farnostech Vlašim a Zdislavice, dále přispějeme na provoz zdravotních a sociálních zařízení, zejména ve blízkém okolí: Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kněžský domov ve Staré Boleslavi, Denní stacionář Petrklíč v Ledči nad Sázavou a projekt Cesta 121. Část peněz bude směřovat na Haiti ve formě humanitární pomoci. Přispějeme také dětem a mládeži na pobytové tábory. Toto vše je možné jen díky příspěvku vás, dárců. Děkujeme!

Výsledky Tříkrálové sbírky v r. 2010 v obvodu Farní charity Vlašim

Vlašim 123 832 Kč
Pavlovice 3 945 Kč
Tehov 2 485 Kč
Kladruby 8 612 Kč
Radošovice 13 306 Kč
Bílkovice 3 133 Kč
Slověnice 2 850 Kč
Velíš 11 756 Kč
Nespery 6 750 Kč
Kondrac 6 923 Kč
Krasovice+Dub 3 706 Kč
Vracovice 12 805 Kč
Zdislavice 9 487 Kč
Malovidy 5 090 Kč
Miřetice 5 950 Kč
Rataje 4 717 Kč
Bolina 5 019 Kč
Římovice 6 067 Kč
Pravonín 11 562 Kč
Tisek+Buková 4 900 Kč
Trhový Štěpánov 18 876 Kč
Javorník 10 631 Kč
Dálkovice 3 400 Kč
Dubějovice 6 490 Kč
Chlum 7 909 Kč
Nemíž 5 830 Kč
Libež+Ctiboř+Hrádek 4 397 Kč
Načeradec 8 849 Kč
Domašín 21 141 Kč
Celkem 340 418 Kč

Všem dárcům z celého srdce děkujeme!