Tříkrálová sbírka 2022

Výsledky Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a okolí 2022

Tříkrálová sbírka do sběrných kasiček skončila v neděli 16. ledna 2022. Ve Vlašimi a okolí se vybíralo do 93 kasiček.

S pomocí Vás všech se v letošním ročníku Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a širokém okolí vybrala úžasná částka ve výši 627 486 Kč. 

Z celého srdce děkujeme našim milým koledníkům za jejich nadšení, odvahu a chuť pomáhat a všem dárcům a příznivcům Tříkrálové sbírky za jejich štědrost a milé přijetí koledníků.

Kasičky ve Vlašimi 

Tři králové budou ve Vlašimi a okolí koledovat v termínu od 1. do 16. ledna 2022. Pokud Vás Tři králové z kapacitních důvodů nenavštíví ve Vašich domácnostech je možné přispět do stacionárních kasiček umístěných na těchto místech.

Kasičky ve Vlašimi jsou umístěné:

 • Bez Obalu Vlašim
 • Farmářský obchod (Lidická ulice pod Českou spořitelnou)
 • Charita Vlašim - Komunitní centrum Zahrada
 • Charita Vlašim - Charitní obchůdek
 • Kostel sv. Jiljí ve Vlašimi (od 7. 1. 2022)
 • Městská knihovna Vlašim
 • Ovoce a zelenina Martin Musil
 • Pekařství Benea
 • Pekařství Benea - v Tescu
 • Pekařství Turek
 • Pomněnka (od 10. 1. 2022)
 • Potraviny Flop REKKO Vlašim
 • Sympl Bistro & Káva
 • Trafika Žižkovo náměstí
 • Viking Masek, a.s.

Tři králové již vyrazili do ulic!

Ve Vlašimi a okolí se chystáme mezi Vás. Z kapacitních a organizačních důvodů se nám nepodaří obejít všechny domácnosti a proto i letos ve Vlašimi na řadě míst najdete stacionární kasičky. Poprvé můžete přispět i pomocí QR kódu.

 

Startuje další část Tříkrálové sbírky. V o-line podobě začala 1. prosince 2021, od 1. ledna 2022 začnou chodit i koledníci po domech. My teď míříme do Vlašimi na Charitu, kde přípravy na sbírku právě vrcholí. Poslechněte si informace od Jany Srbové - koordinátorky Tříkrálové sbírky pro  Vlašim a okolí.

 

Milí příznivci Tříkrálové sbírky,

stejně tak jako v loňském roce, tak ani letos zatím neznáme konečnou podobu, jak bude sbírka probíhat, však přípravy na Tříkrálovou sbírku 2022 vrcholí. 

Doposud máme informace, že dárci budou moci Tříkrálovou sbírku podpořit:

 • do zapečetěných kasiček a to přenosných i stacionárních v období od ledna 2022 do 16. ledna 2022,
 • převodem na účet: 66008822/0800, VS 777911943 (Charita Vlašim), nebo nově bezhotovostním převodem pomocí přiděleného QR kódu pro Charitu Vlašim a to v období od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022,   QR kod
 • online kasičkou: webu https://trikralovasbirka.cz/, zadáním PSČ nebo názvu Charity Vlašim, a to již od 1. prosince 2021 do 30. dubna 2022.

Nebude-li situace příznivá, ať už kvůli zpřísňujícím opatřením či nedostatku koledníků, tak Vás Tři králové bohužel osobně nenavštíví. Doporučujeme také sledovat Tříkrálový koncert 9. ledna 2022 na ČT 1 od 18:00 hodin. 

Z vybraných prostředků, převodem na účet, převodem pomocí QR kódu a do zapečetěných pokladniček ve Vlašimi a okolí, se 65 % vrátí zpět do regionu. 15 % výtěžku je určeno na diecézní záměry (Výstavba Komunitního centra sv. Anežky v Praze 2, Podpora nového Komunitního centra sv. Zdislavy v Kolíně). 10 % na humanitární pomoc v zahraničí (pomoc rodinám, seniorům a dětem v Bělorusku a Uzbekistánu), 5 % na celostátní projekty a 5 % pokrývá režijní náklady sbírky.

O aktualitách Tříkrálové sbírky průběžně informujeme na: 

Máte-li zájem podpořit Tříkrálovou sbírku dobrovolnickou pomocí v roli vedoucího skupinky, v roli krále nebo umístěním stacionární kasičky ve Vašem obchůdku či provozovně, prosím kontaktujte koordinátorku Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí na emailu: akvu8Zbgc8kCS7hcW7c-T65j4mnF2Zia85pJ  nebo na mob.: 732 277 256.

Společně s dobrovolníky Tříkrálové sbírky hledíme do nového roku s optimismem, rok 2022 začneme dobrým skutkem a věříme, že Tři králové budou mezi lidmi šířit poselství radosti a požehnání, kdy společnými silami znovu dokážeme, že opravdu každá koruna pomáhá tam, kde je zapotřebí.

Z celého srdce Vám děkuji za solidaritu a štědrost, kterou jste projevili již v předchozích ročnících Tříkrálové sbírky, ale také např. při mimořádné sbírce po ničivém tornádu na Moravě.

Závěrem všem přeji klidné a požehnané svátky, v roce 2022 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, porozumění a Božího požehnání.

Jana Srbová

 koordinátorka pro TKS Vlašim a okolí