Tříkrálová sbírka 2022

Vážení  a milí,

děkuji touto cestou všem, kteří se do sbírky zapojili - obcím, farnostem, podnikatelům za podporu a přízeň, koledníkům, dobrovolníkům za jejich ochotu a čas věnovaný sbírce a samozřejmě děkuji všem laskavým dárcům, kteří začali rok dobrým skutkem a podíleli se tak na rekordní vybrané částce. 

Letošní ročník sbírky probíhal kombinovanou formou. Do 16. ledna 2022 koledováním do přenosných a stacionárních kasiček. Naší snahou bylo, aby na většinu míst přišli koledníci až k Vašim dveřím. Přesto se z kapacitních důvodů nepodařilo všechny obejít. Věříme, že Vás naši dobrovolníci navštíví v příštím roce. Máte-li chuť se zapojit mezi naše koledníky, rádi Vás mezi námi přivítáme. 

Novinkou pro letošní ročník je přidělený QR kód pro Charitu Vlašim, pomocí něj lze sbírku bezhotovostně podpořit až do 31. ledna 2022. Přes www.trikralovasbirka.cz lze pomocí online kasičky bezhotovostně přispívat dokonce až do 30. dubna 2022. 

Ve Vlašimi a okolí se v této nelehké době s pomocí více než 300 dobrovolníků a vřelé štědrosti dárců do sběrných kasiček vybrala částka ve výši  627 486,- Kč.

Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací zpět do regionu do Charity Vlašim, která je významným poskytovatelem sociálních služeb v regionu. I díky výtěžku z Tříkrálové sbírky 2020 a 2021 se Charitě podařilo zrekonstruovat zakoupený objekt v Tovární ulici, kde vzniklo Komunitní centrum Zahrada. V centru je nejen zázemí pro služby, ale Charita Vlašim zde pořádá i mnoho zajímavých akcí pro veřejnost - Folkový klub, Literární klub, zdravotní cvičení, pohodovou výtvarku, trénování paměti, základy genealogie a další. 

Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 2022 budou známy až v květnu, až bude ukončena sbírka převodem na účet s přiděleným QR kódem a online kasička přes webovou stránku Tříkrálové sbírky.

Jménem svým i jménem Charity Vlašim Vám upřímně děkuji za podporu, štědrost a přízeň. A v roce 2022 Vám přeji pevné zdraví a vše dobré.

Jana Srbová

Výsledky Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a okolí 2022

Tříkrálová sbírka do sběrných kasiček skončila v neděli 16. ledna 2022. Ve Vlašimi a okolí se vybíralo do 93 kasiček.

S pomocí Vás všech se v letošním ročníku Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a širokém okolí vybrala úžasná částka ve výši 627 486 Kč. 

Podrobné výsledky naleznete zde TKS 2022 dle kasiček, TKS 2022 dle obcí.

Z celého srdce děkujeme našim milým koledníkům za jejich nadšení, odvahu a chuť pomáhat a všem dárcům a příznivcům Tříkrálové sbírky za jejich štědrost a milé přijetí koledníků.

Kasičky ve Vlašimi 

Tři králové budou ve Vlašimi a okolí koledovat v termínu od 1. do 16. ledna 2022. Pokud Vás Tři králové z kapacitních důvodů nenavštíví ve Vašich domácnostech je možné přispět do stacionárních kasiček umístěných na těchto místech.

Kasičky ve Vlašimi jsou umístěné:

 • Bez Obalu Vlašim
 • Farmářský obchod (Lidická ulice pod Českou spořitelnou)
 • Charita Vlašim - Komunitní centrum Zahrada
 • Charita Vlašim - Charitní obchůdek
 • Kostel sv. Jiljí ve Vlašimi (od 7. 1. 2022)
 • Městská knihovna Vlašim
 • Ovoce a zelenina Martin Musil
 • Pekařství Benea
 • Pekařství Benea - v Tescu
 • Pekařství Turek
 • Pomněnka (od 10. 1. 2022)
 • Potraviny Flop REKKO Vlašim
 • Sympl Bistro & Káva
 • Trafika Žižkovo náměstí
 • Viking Masek, a.s.

Tři králové již vyrazili do ulic!

Ve Vlašimi a okolí se chystáme mezi Vás. Z kapacitních a organizačních důvodů se nám nepodaří obejít všechny domácnosti a proto i letos ve Vlašimi na řadě míst najdete stacionární kasičky. Poprvé můžete přispět i pomocí QR kódu.

 

Startuje další část Tříkrálové sbírky. V o-line podobě začala 1. prosince 2021, od 1. ledna 2022 začnou chodit i koledníci po domech. My teď míříme do Vlašimi na Charitu, kde přípravy na sbírku právě vrcholí. Poslechněte si informace od Jany Srbové - koordinátorky Tříkrálové sbírky pro  Vlašim a okolí.

 

Milí příznivci Tříkrálové sbírky,

stejně tak jako v loňském roce, tak ani letos zatím neznáme konečnou podobu, jak bude sbírka probíhat, však přípravy na Tříkrálovou sbírku 2022 vrcholí. 

Doposud máme informace, že dárci budou moci Tříkrálovou sbírku podpořit:

 • do zapečetěných kasiček a to přenosných i stacionárních v období od ledna 2022 do 16. ledna 2022,
 • převodem na účet: 66008822/0800, VS 777911943 (Charita Vlašim), nebo nově bezhotovostním převodem pomocí přiděleného QR kódu pro Charitu Vlašim a to v období od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022,   QR kod
 • online kasičkou: webu https://trikralovasbirka.cz/, zadáním PSČ nebo názvu Charity Vlašim, a to již od 1. prosince 2021 do 30. dubna 2022.

Nebude-li situace příznivá, ať už kvůli zpřísňujícím opatřením či nedostatku koledníků, tak Vás Tři králové bohužel osobně nenavštíví. Doporučujeme také sledovat Tříkrálový koncert 9. ledna 2022 na ČT 1 od 18:00 hodin. 

Z vybraných prostředků, převodem na účet, převodem pomocí QR kódu a do zapečetěných pokladniček ve Vlašimi a okolí, se 65 % vrátí zpět do regionu. 15 % výtěžku je určeno na diecézní záměry (Výstavba Komunitního centra sv. Anežky v Praze 2, Podpora nového Komunitního centra sv. Zdislavy v Kolíně). 10 % na humanitární pomoc v zahraničí (pomoc rodinám, seniorům a dětem v Bělorusku a Uzbekistánu), 5 % na celostátní projekty a 5 % pokrývá režijní náklady sbírky.

O aktualitách Tříkrálové sbírky průběžně informujeme na: 

Máte-li zájem podpořit Tříkrálovou sbírku dobrovolnickou pomocí v roli vedoucího skupinky, v roli krále nebo umístěním stacionární kasičky ve Vašem obchůdku či provozovně, prosím kontaktujte koordinátorku Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí na emailu: akvu8Zbgc8kCS7hcW7c-T65j4mnF2Zia85pJ  nebo na mob.: 732 277 256.

Společně s dobrovolníky Tříkrálové sbírky hledíme do nového roku s optimismem, rok 2022 začneme dobrým skutkem a věříme, že Tři králové budou mezi lidmi šířit poselství radosti a požehnání, kdy společnými silami znovu dokážeme, že opravdu každá koruna pomáhá tam, kde je zapotřebí.

Z celého srdce Vám děkuji za solidaritu a štědrost, kterou jste projevili již v předchozích ročnících Tříkrálové sbírky, ale také např. při mimořádné sbírce po ničivém tornádu na Moravě.

Závěrem všem přeji klidné a požehnané svátky, v roce 2022 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, porozumění a Božího požehnání.

Jana Srbová

 koordinátorka pro TKS Vlašim a okolí