Tříkrálová sbírka 2017

Děkujeme, že jste se zapojili jako dobrovolníci nebo dárci do 17. ročníku největší sbírky v České republice. Tříkráloví koledníci obcházeli se zapečetěnými pokladničkami domácnosti, šířili poselství radosti, štěstí, zdraví a Božího požehnání.

Již po šestnácté předčila Tříkrálová sbírka ve Vlašimi a okolí naše očekávání.

Podařilo se vybrat neuvěřitelných 448 529 Kč. Což je o 27 026 Kč víc než v loňském roce, kdy sbírka překonala předchozí maximum. Výsledky dle jednotlivých obcí naleznete zde: výsledky TKS 2017 dle obcí.pdf.

65% výtěžku sbírky se vrátí do Farní charity Vlašim. 15 % využívá na své projekty naše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. Jak bude sbírka využita u nás můžete sledovat na našich internetových stránkách, kde je rovněž možné se přihlásit k odběru měsíčníku e-mailového zpravodaje, ve kterém informujeme o tom co děláme, chystáme, případně jak se nám daří.

Výtěžkem Tříkrálové sbírky podporují Farní charitu Vlašim také farnosti Keblov a Čechtice. Posíláme tedy poděkování koordinátorům, dobrovolníkům a dárcům také tam. Pokud chcete vědět podrobnosti o Tříkrálové sbírce v těchto farnostech, stačí kliknout na výše uvedené odkazy nebo na celorepublikový odkaz Tříkrálové sbírky 2017 zde.

Tak jako v předchozím roce i letos bylo možné odhadovat jaké částky se koledníkům podaří na Vlašimsku, Čechticku a Keblovsku vybrat. Nejpřesnější odhadující budou odměněni věcnými cenami 18. 2. 2017 na Benefičním koncertě DĚKUJEME VÁM. Kromě předávání cen je připraven bohatý divadelní, hudební i doprovodný program pro malé i velké. Věříme, že to bude příjemný kulturní zážitek, kde se s mnohými z Vás potkáme osobně.

Na koncertě budou rovněž předány ceny výhercům Výtvarné soutěže na téma Tříkrálové pomáhání. Letos prvně bude moci hlasovat online o výtvarných dílech na našich stránkách kromě poroty také veřejnost.

Ještě jednou moc děkujeme za Vaši podporu a spolupráci!