Tříkrálová sbírka 2015

Děkujeme, že jste se zapojili jako dobrovolníci nebo dárci do 15. ročníku největší sbírky v České republice. Tříkráloví koledníci obcházeli se zapečetěnými pokladničkami domácnosti, šířili poselství radosti, štěstí, zdraví a Božího požehnání.

Již po čtrnácté předčila Tříkrálová sbírka ve Vlašimi a okolí naše očekávání TKS 2015 obce.pdf. Podařilo se vybrat neuvěřitelných 407 728 Kč TKS 2015 kasičky.pdf. Což je o 27 835 Kč víc než v loňském roce, kdy sbírka překonala předchozí maximum.

65% výtěžku sbírky se vrátí do Farní charity Vlašim. Jak bude sbírka využita můžete sledovat na našich internetových stránkách, kde je rovněž možné se přihlásit k odběru e-mailového zpravodaje, který rozesíláme 1x za měsíc nebo se podívat na fotografie z Žehnání tříkrálovým koledníkům a další informace.

Ke komu se ještě nedostala informace o benefičním koncertě DĚKUJEME VÁM, dovolte, abychom Vás na něj pozvali, věříme, že to bude příjemný kulturní zážitek, kde se s mnohými z Vás potkáme osobně.

Rovněž děkujeme všem, kteří odhadovali, jakou částku se letos podaří koledníkům ve Vlašimi a okolí vybrat. Nejpřesnější odhadce bude odměněn věcnými cenami 24. 1. 2015 na benefičním koncertě DĚKUJEME VÁM. Tam také budou předány ceny výhercům Výtvarné soutěže na téma Tříkrálové pomáhání.

Děkujeme za Vaši podporu!