Tříkrálová sbírka 2020

koledníci

Vážení a milí,

Tříkrálová sbírka slaví letos 20 let. Za dvacet let se sbírka dostala do povědomí široké veřejnosti. Sbírka  přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, kteří i během krátké chvíle mohou zažít pocit soudržnosti  a radosti, právě to je největší posláním sbírky.

Z celého srdce děkuji jménem svým i jménem Charity Vlašim našim milým koledníkům za jejich nadšení, odvahu a chuť pomáhat a všem dárcům a příznivcům za jejich štědrost a vřelé přijetí koledníků.

S pomocí Vás všech se v letošním ročníku Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a širokém okolí vybrala rekordní částka ve výši 539 865 Kč. Podrobné výsledky naleznete zde TKS výsledky 2020.pdf

Z této částky se 65 % výtěžku vrátí zpět do regionu do Charity Vlašim, která finanční prostředky využije na vybudování Komunitního centra v Tovární ulici ve Vlašimi. V tomto komunitním centru bude zázemí pro terénní sociální a zdravotní služby, občanskou a psychologickou poradnu, zázemí pro neformální pečující, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí, komunitní centrum pro seniory - Klub trénování paměti, Univerzitu třetího věku, Akademii třetího věku, klub seniorů, hravou výtvarku, půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, místo vzájemné materiální pomoci (charitní obchůdek, sociální šatník). 

Podrobnosti (vybranou částku, systém přerozdělování financí, vybrané podpořené projekty, doprovodné akce a další) o celonárodní Tříkrálové sbírce se dozvíte na webových stránkách https://www.trikralovasbirka.cz/ . Aktuality týkající se Tříkrálové sbírky z Vlašimi a okolí můžete sledovat na FB Tříkrálová Sbírka Vlašim.

Jana Srbová

Kromě koledování se také uskutečnil doprovodný program:

  • Během 2. adventní neděle - 8. 12. 2019 byli koledníci zváni do Vlašimského kina na promítání animované pohádky "Sněžný kluk".
  • V pátek 3. 1. 2020 proběhlo v Besídce a kostela Sv. Jiljí žehnání tříkrálovým koledníkům.
  • Do 30. 11. 2019 mohli děti a lidé s mentálním postižením kreslit a posílat svá výtvarná díla do 6. ročníku výtvarné soutěže Tříkrálové pomáhání 2019/2020 na téma "Jak se pomáhá v mém okolí."