Tříkrálová sbírka 2018

koledníci

Vážení přátelé,

máme velkou radost, Tříkrálová sbírka 2018 je úspěšně za námi. Sbírka probíhala od 1.1.2018 do 14.1.2018. Do Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a okolí se zapojilo více než 300 dobrovolníků, kteří obcházeli jednotlivé domácnosti a šířili poselství radosti, štěstí, zdraví a Božího požehnání, další desítky dobrovolníků pomáhaly s přípravami a průběhem sbírky. Dnes byly všechny zapečetěné pokladničky na městském úřadě Vlašim otevřeny a jejich obsah spočítán. Vůbec jsme tomu nechtěli věřit, když jsme se dostali ke konečné částce přesahující půl miliónu korun - přesně 515 462 Kč. DĚKUJEME všem dárcům za jejich štědrost a dobrovolníkům za jejich úsilí a podporu. Je to dosavadní rekord v našem regionu. Předchozí rekordy sbírka opět překonala tentokrát o 66 933 Kč. Podrobné výsledky naleznete zde: TKS 2018 dle obcí.pdf. 

Fotografie z letošní Tříkrálové sbírky si můžete prohlédnout v této galerii, děkujeme za jejich zaslání.

Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací do Farní charity Vlašim, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita (ADCH Praha), 10 % je zasíláno na podporu projektů v zahraničí a 5 % pokrývá režii sbírky.

Z finančních prostředků získaných v TKS 2018 plánuje podpořit ADCH Praha tyto své projekty:
1. Humanitární středisko ADCH Praha
2. AD Brandýs na Labem pro pomoc matkám s dětmi
3. Vybudování komunitního centra Farní charity Vlašim
4. Podpora České nemocnice v Ugandě.

K Tříkrálové sbírce na Vlašimsku probíhají ještě tyto doprovodné akce:

Tyto akce již proběhly:

  • Tříkrálovou sbírku letos podpořily i Sluníčka při MěDDM Vlašim, které věnovaly vybraný dobrovolný příspěvek ve výši 708 Kč ze Svatomartinských slavností konaných 11.11.2017 na zakoupení obleků
    pro Tři krále.
  • Pro tříkrálové koledníky proběhlo promítání pohádky ANDĚL PÁNĚ 2 v neděli 3. prosince ve vlašimském kině od 15.00 a 17:00 hodin.
  • Žehnání tříkrálovým koledníkům v pátek 5. ledna 2018 v Besídce a kostele Sv. Jiljí ve Vlašimi.
  • 4. ročník Výtvarné soutěže "Tříkrálové pomáhání", tentokrát na téma: Jak chci pomáhat až budu dospělý/dospělá. Uzávěrka soutěže byla 10. ledna 2018. Porota měla při výběru nejlepších prací opravdu těžkou práci.
  • Veřejnost měla možnost odhadnout výsledek Tříkrálové sbírky 2018 ve Vlašimi a okolí, na Keblovsku či Čechticku, nejpřesnější odhadující odměníme věcnými cenami na Benefičním koncertě „Děkujeme Vám! 2018“.

Výtěžkem Tříkrálové sbírky podporují Farní charitu Vlašim také farnosti Keblov, farnost Čechtice a Farní charita Benešov. Děkujeme koordinátorům, dobrovolníkům a dárcům také v těchto farnostech. Pokud chcete znát podrobnosti z Tříkrálové sbírce v těchto farnostech, stačí kliknout na výše uvedené odkazy nebo na celorepublikový odkaz: Výsledků Tříkrálové sbírky 2018 zde.

V závěru Vám všem děkujeme za Vaši podporu a přízeň. Během roku Vás na našem webu i prostřednictvím našeho e-mailového zpravodaje budeme informovat jakým způsobem prostředky vybrané v Tříkrálové sbírce používáme. Jak jsme na tom s naším záměrem nákupu a vybudování Komunitního centra.