Tříkrálová sbírka 2011

Návrh na čerpání peněz z Tříkrálové sbírky

Pro sestavení záměru na využití prostředků z Tříkrálové sbírky se 1. 3. 2011 sešla komise zástupců Farní charity a vlašimské farnosti. Komise podala návrh na vyčerpání maximálně možného podílu 65 % vybrané částky na provoz Farní charity (Občanská poradna, Osobní asistence  a Domácí zdravotní péče), rekonstrukci přístřešku používaného pro sběr šatstva a skladování pomůcek, podporu sociálně slabých v obvodu naší působnosti, příspěvek na ozdravný pobyt pro mládež a setkávání seniorů.

Děkujeme všem dárcům, bez jejichž příspěvku by toto nebylo možné!

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 dle obcí

Bílkovice 4 492 Kč
Bolina 6 337 Kč
Bolinka 3 395 Kč
Ctiboř 2 504 Kč
Dálkovice 2 960 Kč
Daměnice 1 772 Kč
Domašín 20 216 Kč
Dubějovice 7 494 Kč
Chlum 8 350 Kč
Javorník 9 223 Kč
Kladruby 9 536 Kč
Kondrac 16 126 Kč
Libež 2 905 Kč
Malovidy 4 777 Kč
Miřetice 5 774 Kč
Načeradec 12 150 Kč
Nemíž 2 174 Kč
Nespery 7 568 Kč
Pavlovice 4 408 Kč
Pravonín 10 139 Kč
Radošovice 14 182 Kč
Rataje 4 470 Kč
Římovice 5 941 Kč
Slověnice 2 966 Kč
Tehov 2 797 Kč
Tisek, Buková 4 673 Kč
Trhový Štěpánov 17 334 Kč
Velíš 11 457 Kč
Vlašim 122 152 Kč
Vracovice 11 460 Kč
Zdislavice 11 226 Kč
Celková částka 350 958 Kč

Hlavním koordinátorem Tříkrálové sbírky ve Vlašimi je paní Miluše Slunečková.

Upřímné díky Vám všem!